Zpět na Události
10. června 2020

Další změny vycházející z úpravy školského zákona

Spolu s novelou školského zákona ve věci společné části maturitní zkoušky byly schváleny ještě další změny. Ty zahrnují např. vyjmutí tzv. Národního programu vzdělávání (strategický i kurikulární dokument nadřazený RVP). Další z nich je například povinnost pro CERMAT, aby po maturitách zveřejnil zadání společné části a také správná řešení zadaných úloh. Školy budou moci zakázat žákům i používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení. Další změny se týkají například studia cizinců nebo lesních školek.

#technologie #legislativa