Zpět na Události
24. února 2020

Narostl počet dětí čerpajících obědy zdarma

Vzrostl počet potřebných dětí čerpajících bezplatné obědy z projektu Obědy pro děti, letos jde přibližně o 8 800 dětí (před sedmi lety to bylo 2 092 dětí). Nejvíce v Moravskoslezském kraji (1 262 dětí), kde se počet těchto dětí zšestinásobil za posledních 5 let. V kraji se také už třetím rokem mohou zdarma stravovat potřebné děti díky hejtmanskému projektu, tam je v současné době přihlášeno 2 800 dětí. K úplnému odstřižení potřebné podpory dětí a žáků prostřednictvím programů došlo během uzavření škol z důvodů pandemie covid-19. Z pohledu organizace EDUin se jednalo o bezprecedentní situaci, která ještě více ukázala stagnaci podpory dětí a žáků ze sociálně slabého prostředí.

#nerovnosti