Zpět na Události
24. února 2020

Dokument V Síti a online výuka rozpoutaly celospolečenskou diskuzi o mediální gramotnosti a bezpečnosti na internetu

V reakci na dokument V Síti se znovu rozeběhla diskuze o bezpečnosti dětí na internetu, nabrala nový rozměr s přesunem výuky do online prostoru a přenesla se na problematiku mediální gramotnosti jako takové. Platforma pro mediální vzdělávání v otevřeném dopise žádala MŠMT o aktivní kroky. Význam tématu rostl s uzavřením škol a posílením výuky online. Téma se objevuje i v rámci Strategie 2030+, revize vzdělávací oblasti ICT a podpoře digitální gramotnosti žáků i učitelů. Podle zjištění ČŠI jsou ale výsledky žáků ZŠ i SŠ v dané oblasti překvapivě nízké, což může souviset s různou kvalitou a důležitostí výuky pro mediální gramotnost.

#neformalni #technologie