Zpět na Události
16. ledna 2020

MŠMT a MPO pokračovaly v přípravě právního rámce pro duální odborné vzdělávání

Ministerstvo školství a průmyslu spolu s odborníky začalo připravovat podklad pro věcný záměr zákona, který má v Česku zavést prvky duálního vzdělávání. Dává možnost přenést odborný výcvik přímo do firem, ve škole by se tak odehrávala pouze teoretická výuka. Duální vzdělávání už funguje na některých školách v Moravskoslezském kraji od roku 2017, dlouhodobě ho prosazuje Svaz průmyslu a dopravy. Implementace duálního modelu odborné profesní přípravy je z pohledu organizace EDUin žádoucí. Je však nutné vytvořit komplexní legislativní rámec a zajistit financování. Podpora by měla směřovat především do oblasti dalšího (celoživotního) profesního vzdělávání. V průběhu roku k posunu v dané věci nedošlo. Zároveň se neobjevuje ani v cílech a opatřeních Strategie 2030+.

#stredni #legislativa