Zpět na Události
14. ledna 2020

MPSV navrhlo snížit přídavek na bydlení rodičům, jejichž děti mají neomluvené hodiny

Ministryně Maláčová navrhla jako jedno z opatření pro snížení absentismu půlroční snížení dávek na bydlení rodičům dětí, které budou mít více jak 100 zameškaných hodin (mimo zdravotní důvody). Návrh přerostl v celospolečenskou diskuzi, veřejné mínění bylo převážně proti návrhu ministryně, stejně tak byl návrh už v počátcích odmítnut MŠMT. Dávku v současné době pobírá téměř 77 239 rodin s dětmi a 565 domásností tvořených nezaopatřenými dětmi, v přílohách k zákonu není uveden odhad toho, kolika rodin by se snížení přídavku týkalo. Maláčová v médiích uvádí, že se jedná o „tisíce dětí“, které vychází ze škol ve vyloučených lokalitách negramotné. Návrh se dle dostupných informací ocitl v „legislativním vakuu“. Z pohledu organizace EDUin návrh ohrožuje stabilitu bydlení a rodinného zázemí dětí a školou povinných žáků. Tyto základní jistoty jsou dle četných studií nezbytným předpokladem pro šanci na kvalitní vzdělání. Je jistě nanejvýš vhodné snažit se maximálně o prevenci záškoláctví, mnohem vhodnější cestu však vidíme v zintenzivnění přímé sociální práce s rodinou.

#inkluze #nerovnosti

Zdroje

- test

Komentář

test