Zpět na Události
1. ledna 2020

Zvýšení platů ve školství

Učitelé MŠ, ZŠ a SŠ od 1. ledna 2020 pobírají platy s tarifní složkou vyšší o 8 %, nepedagogičtí pracovníci o 3,5 %. Pro učitele to znamená navýšení o 1 084 Kč až 3 534 Kč v závislosti na kvalifikaci a délce praxe. Pro neped. p. plošně o 1 500 Kč. MŠMT potvrdilo další pokračování v navyšování platů učitelů o 9 % a neped. p. o 4 % od ledna 2021 i přes koronakrizi. Dlouhodobé navyšování vychází ze závazku vlády navýšit platy pracovníků škol o 150 % od roku 2017 do 2021 (tedy v roce 2021 by průměrný učitelský plat měl dosahovat až kolem 47 000 Kč, pro nepedagogy pak 26 000 Kč). Platy učitelů v ČR byly (nejen na začátku roku 2020) ve srování zemí (EU, OECD) a průměrných mezd vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců stále podprůměrné. Největším rizikem v tomto ohledu tedy zůstalo dodržení původního slibu vlády v podobě dalšího růstu prostředků na platy učitelů, který byl zohledněn i ve střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2021 a 2022. Od prvního ledna 2021 se platy opět zvýšily.

#finance #ucitele