Zpět na Události
1. ledna 2020

Vznikl Národní pedagogický institut

Národní pedagogický institut vznikl sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu dalšího vzdělávání. Záměrem bylo propojit agendu obou institucí a snížit počet úředníků. Resortu školství by to mělo ušetřit 373 milionů Kč, a to především sloučením administrativní činnosti obou institucí. Podle kritiky odborů NÚV se ve výsledku ovšem nejedná o propouštění úředníků, ale věděckovýzkumných pracovníků (přes 60 odborníků bylo již propuštěno a další podali výpověď). Zároveň měly podle kritiků obě instituce příliš odlišné agendy. Podle avizovaných záměrů se většina agendy obou úřadů měla zachovat, ale například v rámci bývalého NÚV se výzkumné úvazky zredukovaly na 50 %. Prvním ředitelem sloučené instituce se v srpnu 2020 stal Ivo Jupa. Očekává se výrazné zapojení NPI do implementace Strategie 2030+.

#finance #ucitele