Co je Audit vzdělávacího systému?

V Auditu se ohlížíme za uplynulým rokem a z pohledu nezávislé instituce hodnotíme stav vzdělávacího systému, trendy ve vzdělávací politice a tendence, jež tuto oblast ovlivňují.

why-img
Audit vzdělávacího systému již od roku 2014 reflektuje slabiny a pozoruhodná místa českého vzdělávání a vybízí všechny jeho aktéry k dialogu a inovacím, které potřebujeme.

Honza Dolínek, výkonný ředitel EDUinuCo je cílem Auditu?

Audit přináší dva úhly pohledu. První je popisný a nabízí přehled hlavních událostí, které v uplynulém roce ovlivnily vzdělávací systém. Může být užitečný pro všechny, kdo mají zájem udržet si přehled o aktuálním dění a vývoji jednotlivých kauz. Na druhé straně analytické texty přinášejí hlubší pohled na uplynulý rok. Vybíráme vždy několik témat, která nám v daném roce připadají podstatná. Shrnujeme uplynulou debatu, propojujeme srozumitelně současnou situaci s poznatky z výzkumu. A nakonec upozorňujeme na to, co je dobré v tématu sledovat v aktuálním roce.

Co najdete v Auditu a jak vzniká?

Události pokrývají významné momenty vzdělávací politiky i diskuze kolem vzdělávání v uplynulém roce. Podklady pro výběr událostí jsou veřejně dostupné materiály, zejména tiskové zprávy, nové vyhlášky a zákony, zprávy České školní inspekce a přehled o událostech ve vzdělávání, který poskytuje týdenní zpravodaj bEDUin. Popis událostí doplňujeme krátkým komentářem, který je zasazuje do kontextu, a především seznamem relevantních zdrojů.

V analýzách rozebíráme vybraná témata, která rezonovala českým vzdělávacím systémem v uplynulém roce. Sledujeme jak témata dlouhodobá (cíle a obsah vzdělávání, nerovnosti ve vzdělávání), tak ad hoc témata, jejichž důležitost vyplyne z povahy událostí v konkrétním roce. Autoři čerpají z dostupných českých a zahraničních výzkumů, tuzemských strategických a vládních dokumentů, reflexe témat vzdělávání v tisku a také odborných debat, kterých se účastní. Každý text projde dvoustupňovou nezávislou oponenturou. Vybrané komentáře nebo doplnění oponentů najdete přímo v textech analýz.

Audit vzdělávacího systému je součástí pestré mozaiky činnosti EDUinu a doufáme, že bude přispívat ke kultivaci debaty o podobě vzdělávání v ČR.

EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů.

Pokud vás Audit oslovil, budeme rádi, když nám dáte vědět na sociálních sítích EDUinu nebo e-mailem.