Témata pro rok 2020

Strategie 2030+, Dlouhodobý záměr 2019-2023, řízení a koordinace vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v ČR

Klíčovým tématem pro rok 2020 je příprava nové Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, jako dokumentu definujícího cíle a směřování vzdělávací politiky do ČR. 
Přečíst →

Reforma financování regionálního školství: Implementace a využití významné změny k navýšení a zacílení prostředků směřovaných do školství

Od 1. ledna 2020 fungující nový systém financování regionálního školství vytváří zcela nové příležitosti pro navyšování celkového objemu veřejných prostředků směřovaných do školství a financování klíčových opatření vzdělávání politiky. 
Přečíst →

Proměna cílů a obsahu vzdělávání: Nastartování postupné proměny vzdělávání v ČR

Komplexní vymezení a revize stávajícího kurikula, které bude nově psáno přímo pro učitele a nabídne jim potřebnou oporu pro  proměnu pedagogických strategií a dosažení cílů vzdělávání, je klíčovým tématem pro nastartování změn ve vzdělávacím systému.
Přečíst →

Budoucnost “testování” a ověřování výsledků vzdělávání v ČR?

Na nově vymezené cíle a obsah vzdělávání, které by měly stavět na kompetenčním modelu, musí navázat i proměna způsobů jeho ověřování, ať se bude jednat o jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory středních škol, společnou část maturitní zkoušky či jiné způsoby ověřování výsledků žáků.
Přečíst →

Pedagogičtí pracovníci: Od výběru po konec kariéry učitelů a ředitelů škol

V roce 2020 je nutné provést první kroky ke kompletní proměně výběru, přípravy a především zajištění podpory učitelů a ředitelů škol po celou jejich profesní dráhu. 
Přečíst →

Společné vzdělávání, školské a komplexní školní poradenství, školská sociální práce

Podpora žáků se musí v následujícím období zaměřit na ty, kteří pocházejí ze složitého rodinného prostředí s nízkým socioekonomickým statusem či na žáky s jinou etnicitou a odlišným mateřským jazykem. 
Přečíst →

Střední článek podpory: Zahájení realizace nejdůležitějšího opatření S2030+

V důsledku decentralizace vzdělávacího systému není možné efektivně realizovat vzdělávací politiku a poskytovat školám podporu. To vše by mohly změnit vytvořené nové střední články podpory. 
Přečíst →

Struktura vzdělávacího systému v ČR: Vzdělávání jako celoživotní proces a záruka spravedlivých šancí na kvalitní život

Struktura vzdělávacího systému musí přestat podporovat segregaci a diferenciaci žáků a musí všem poskytnout rovné šance na kvalitní vzdělání. Střední a vysoké školství se musí proměnit a připravit na novou roli institucí poskytující vzdělávání po celý život každého jednotlivce.
Přečíst →

Vliv mimoškolního vzdělávání na školství: školy mohou velmi rychle ztrácet smysl, co s tím?

Dlouhodobým cílem vzdělávací politiky by měla být a musí být snaha o maximální propojení formálního a mimoškolního – neformálního a informálního – vzdělávání.
Přečíst →

Krajské volby 2020: Vzdělávání jako zanedbané téma regionální politiky a role krajů v další profilaci oborové struktury středního školství

Krajské volby rozhodnou o cílech, podobě a naplňování vzdělávacích politik zřizovatelů středních škol. Je žádoucí, aby byly v souladu se strategickými cíli na národní úrovni.
Přečíst →