Zpět na Události
1. července 2022

Vstoupila v platnost novelizovaná vyhláška o dlouhodobých záměrech a výročních zprávách

Novela by měla zlepšit strategické řízení vzdělávací politiky v podobě větší provázanosti strategických dokumentů na ose: MŠMT (S2030+) > Dlouhodobý záměr vzdělávací soustavy ČR > Dlouhodobé záměry vzdělávání jednotlivých krajů. Dlouhodobé záměry ČR a krajů budou nově obsahovat prvky akčního plánování: analýza potřeb, vytvoření pracovních skupin, tvorba strategie a samotného akčního plánu, realizace aktivit a finální evaluace. Vyhláška zařazuje 3 nové oblasti, u nichž bude muset kraj uvést, jakými kroky bude realizovat oblasti opatření propsané z národních strategických dokumentů na svém území. Jedná se o 1) Cíle, obsah a vzdělávací strategie počátečního vzdělávání, 2) Vzdělávací aktivity zaměřené na mládež včetně zájmového vzdělávání a 3) Podpora vzájemné spolupráce, komunikace a koordinace aktérů ve vzdělávání a sdílení odbornosti na všech úrovních vzdělávací soustavy.

#legislativa

Zdroje

- Novela vyhlášky
- EDUin - Tisková zpráva ze dne 31. 5. 2022