1. září 2021

Byl jmenován Expertní panel MŠMT pro revize RVP ZV

Panel jmenoval ministr školství a jeho členy jsou externí experti na oblast vzdělávání. Expertní panel, který vytváří Hlavní směry revize RVP ZV, je poradním orgánem MŠMT a je hlavním konzultačním tělesem pro jednotlivé prvky kurikulárního systému. Předsedá mu Mgr. Jan Jiterský.

Zdroje

- NPI: jmenování Expertního panelu
- Nový web Velké revize RVP ZV

#RVP, ŠVP