Analýzy 2021

Kvalita školy: V půlce cesty mezi vymezením a uvedením do praxe

Více

Volání po školních psycholozích? Vytvořme už konečně systém dostupný každé škole

Více

Přijímací řízení: vybíráme správně?

Více

Učňovské školství jako magnet na nerovnosti a studijní neúspěch. Máme šanci to změnit?

Více

Revize kurikula: Pouhé škrtání učiva nezlepší kvalitu našich škol

Více