claim-image

Víte, co se děje v českém vzdělávání? Audit za rok 2021 reflektuje nerovnosti ve vzdělávání, přijímací zkoušky i úskalí při zavádění systémových změn.

Číst dál

Analýzy 2020

Školy jsou už v digitálu. Technologie mohou zlepšit vzdělávání po covidu

Během roku 2020 pandemie Covid-19 narušila vzdělávání, jak ho známe, rovnou dvakrát. Učitelé, rodiče a žáci prochází transformujícím obdobím, které je zároveň příležitostí pro české školství. Co z náhlé digitalizace ve vzdělávání přetrvá?

Více

Testování a zkoušky ve školství: Jak fungují a co způsobují

Co všechno je dobré zvážit předtím, než rozsadíme děti do lavic a necháme hroty tužek v záznamových arších rozhodnout, jaké je jejich místo ve světě? Musíme se ptát po účelu testování, všímat si vedlejší dopady testování a využívat testy jako nástroj zpětné vazby.

Více

Víme, jak dobře připravovat učitele - ale pořád to systémově neděláme

V roce 2020 rodiče přímo na obrazovkách počítačů viděli silné i slabé stránky českých učitelů. Nastal čas systémově změnit jejich přípravu. Příklady dobré praxe lze najít na některých pedagogických fakultách a v inovativních programech.

Více

Školy a ministerstvo potřebují provázat. Pomoci může nová úroveň vzdělávacího systému

V decentralizovaném systému vzdělávání není explicitně stanovena odpovědnost za vzdělávací výsledky žáků, ani za odstraňování nerovností a zajištění stejných příležitostí ve vzdělávání. Změnit to může plánované zavedení tzv. středního článku, jehož konkrétní podoba se v roce 2020 diskutovala v odborných kruzích.

Více

Žáci, na které jsme zapomněli, potřebují jiné odborné školy a celoživotní profesní vzdělávání

Na odborných školách – a především na učňovských oborech – se potkávají žáci, kteří nevěří v to, že mohou ve vzdělávání uspět. Často si si volí úzce specializované obory, ve kterých po vystudování nepracují, a mnohdy nejsou rozvíjeny ani jejich základní gramotnosti.

Více

Co je audit?


Sledujeme a reflektujeme události a témata, která hýbou vzděláváním.

Připravujeme Audit každý rok ve spolupráci s dalšími odborníky. Pracujeme na základě dostupných dat z veřejné sféry a akademického prostředí a necháváme jej nezávisle oponovat.

Audit nabízí přehled událostí předchozího roku a několik analytických textů, které blíže rozebírají důležitá a ožehavá témata.

Všechny ročníky od roku 2014 najdete publikované zde na tomto webu.

Více