10. února 2021

Srovnání distanční výuky na jaře a na podzim ve výzkumu PAQ Research

PAQ Research prováděl šetření mezi rodiči s dětmi na základní škole od dubna do listopadu 2020. Šetření probíhalo online na reprezentativním vzorku rodičů a kopíruje složení rodičovské populace z hlediska pohlaví, vzdělání, ročníku dítěte a regionu. Například v listopadovém měření ukázalo nárůst času, který rodiče tráví učením s dětmi na 2. stupni, a snížení téhož na 1. stupni. Jedním z vysvětlení je, že učitelé byli oproti jaru schopni převést větší části obsahu výuky do online prostředí a starší žáci potřebují výuce věnovat více času, aby ji zvládli.

#covid #zakladni