14. srpna 2020

Dopady uzavření škol v přehledném a komplexním modelu

Vědci z University College London (UCL) zmapovali dopad jarního uzavření škol na různé oblasti lidského života. Vizualně znázorněná síť dopadů ukazuje, kde je třeba přijmout systémové změny, které kompenzují negativní dopady zavření škol. Cílem je především zbytečně nezvyšovat nerovnosti v přístupu ke vzdělání. EDUin nabízí logický model dopadů uzavření škol v české lokalizaci.

#covid #nerovnosti