1. prosince 2020

Podle studie think tanku IDEA-CERGE stojí nevzdělané děti Česko až 18 miliard Kč ročně

Výzkumníci ukazují, že i relativně malé snížení výskytu nedostatečně gramotných žáků mohou mít nezanedbatelné dopady na dlouhodobý hospodářský růst země díky pozitivnímu dopadu na produktivitu budoucí pracovní síly. Pokud se vezme v potaz celoživotní horizont dopadů, i náš nejméně ambiciózní reformní scénář odpovídá zvýšení ročního HDP o 18 mld. Kč. Tento potenciální přínos je výrazně vyšší než současné náklady na tzv. inkluzi, které se blíží 10 mld. Kč.

#inkluze #finance #nerovnosti