14. června 2020

MŠMT schválilo strategický záměr pro oblast vysokého školství

MŠMT představilo svůj strategický záměr pro oblast vysokých škol na období od roku 2021. Strategický záměr byl vypracován již v roce 2019, ale v reakci na pandemii covid-19 byl ještě upraven. Strategický záměr vznikl ve spolupráci zástupců vysokých škol a odborníků z jiných sektorů. Prioritní cíle jsou: rozvíjet kompetence pro život a praxi v 21. století, zlepšit dostupnost flexibilních forem vzdělávání, zvýšit kvalitu a efektivitu doktorského studia, posilovat strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje na VŠ, budování kapacit pro strategické řízení vysokého školství a snížení administrativní zatížení pracovníků VŠ.

#vysoke