Audit vzdělávacího systému v ČR vydává EDUin od roku 2014. Jde o komplexní zhodnocení stavu vzdělávacího systému, trendů ve vzdělávací politice a tendencí, jež tuto oblast ovlivňují. Pracuje s dostupnými daty a analýzami, na jejichž základě staví své “tělo” v podobě SWOT analýzy. Tu vždy doplňuje kapitola přehled událostí předchozího roku a kapitola upozorňující na hlavní témata roku následujícího s doporučeními pro řízení vzdělávacího systému. Audit je připravován odborným týmem EDUin a nezávisle oponován. Mezi oponenty jsou zástupci školské, akademické i politické sféry a zástupci businessu.

SWOT Analýza

Jaké jsou přednosti a slabiny vzdělávacího systému v ČR? Jaké příležitosti a rizika budou vytvářet a ovlivňovat podmínky vzdělávání v ČR v následujících letech?
Přečíst →

Témata pro rok 2020

Představujeme klíčová témata pro vzdělávací systém a vzdělávací politiku ČR pro rok 2020. Spolu s nimi nabízíme vlastní doporučení a odhad vývoje.
Přečíst →

Události loňského roku

Nepřehlédněte výběr a shrnutí klíčových událostí pro vzdělávací systém a vzdělávací politiku v ČR  za rok 2019. Tyto události významně ovlivnily dnešní stav.
Přečíst →


Proč Audit vzdělávacího systému?

Dle makroekonomických studií je vzdělávání vysoce výhodnou investicí jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Česká republika si tento fakt přiznává pomalu. Investice do vzdělávacího systému sice rostou, nicméně v mezinárodním srovnání je ČR stále mezi zeměmi s nejnižším objemem prostředků plynoucích do vzdělávání v poměru k HDP. Investice, platy učitelů, jejich příprava a profesní růst, cíle a obsah vzdělávání, pedagogické přístupy, strategie a metody učení, struktura vzdělávacího systému, technologie měnící způsob vzdělávání, distribuce vzdělání podle sociálního a ekonomického rozvrstvení společnosti, měnící se nároky pracovního trhu v závislosti na digitalizaci a automatizaci ekonomické produkce, nebo například změny ve způsobu rodinného života a proměňující se dětství, vysoká míra nepředvídatelnosti dalšího vývoje, to vše jsou vnitřní a vnější faktory, které se promítají do složité diskuse o vzdělávání.

Za šest let se podařilo vytvořit robustní zprávu o stavu vzdělávací politiky, se kterou v současnosti pracuje řada aktérů, kteří ji vytvářejí. EDUin se tak snaží přispět k racionalizaci debaty o vzdělávání v České republice a upozornit na klíčové prvky vzdělávací politiky. Jde o nejdůležitější a v ČR zároveň pozoruhodně podceňovanou oblast společenského rozvoje. Cílem Auditu je pomoci tento nebezpečný trend změnit!

Bob Kartous, autor konceptu

Zhlédněte prezentaci Auditu v Senátu PČR

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga přednesl úvodní slovo při představení Auditu vzdělávacího systému 2019 v Senátu Parlamentu ČR 4. února 2020. Zobrazit všechny projevy →

Zhlédněte prezentaci loňského auditu

Partneři Auditu vzdělávacího systému 2019