SWOT Analýza

Audit vzdělávacího systému 2019

Přednosti

Slabiny

Příležitosti

Hrozby