claim-image

Víte, co se děje v českém vzdělávání? Audit pro rok 2020 reflektuje koronavirus, testování i učitelskou přípravu.

Číst dál

ONLINE PREZENTACE AUDITU 23. ÚNORA 2020

Analýzy

Školy jsou už v digitálu. Technologie mohou zlepšit vzdělávání po covidu

Během roku 2020 pandemie Covid-19 narušila vzdělávání, jak ho známe, rovnou dvakrát. Učitelé, rodiče a žáci prochází transformujícím obdobím, které je zároveň příležitostí pro české školství. Co z náhlé digitalizace ve vzdělávání přetrvá?

Více

Testování a zkoušky ve školství: Jak fungují a co způsobují

Co všechno je dobré zvážit předtím, než rozsadíme děti do lavic a necháme hroty tužek v záznamových arších rozhodnout, jaké je jejich místo ve světě? Musíme se ptát po účelu testování, všímat si vedlejší dopady testování a využívat testy jako nástroj zpětné vazby.

Více

Víme, jak dobře připravovat učitele - ale pořád to systémově neděláme

V roce 2020 rodiče přímo na obrazovkách počítačů viděli silné i slabé stránky českých učitelů. Nastal čas systémově změnit jejich přípravu. Příklady dobré praxe lze najít na některých pedagogických fakultách a v inovativních programech.

Více

Školy a ministerstvo potřebují provázat. Pomoci může nová úroveň vzdělávacího systému

V decentralizovaném systému vzdělávání není explicitně stanovena odpovědnost za vzdělávací výsledky žáků, ani za odstraňování nerovností a zajištění stejných příležitostí ve vzdělávání. Změnit to může plánované zavedení tzv. středního článku, jehož konkrétní podoba se v roce 2020 diskutovala v odborných kruzích.

Více

Žáci, na které jsme zapomněli, potřebují jiné odborné školy a celoživotní profesní vzdělávání

Na odborných školách – a především na učňovských oborech – se potkávají žáci, kteří nevěří v to, že mohou ve vzdělávání uspět. Často si si volí úzce specializované obory, ve kterých po vystudování nepracují, a mnohdy nejsou rozvíjeny ani jejich základní gramotnosti.

Více

Audit vzdělávacího systému


Audit vzdělávacího systému České republiky komplexně hodnotí aktuální stav vzdělávacího systému a změny ve vzdělávací politice.

Audit připravuje odborný tým EDUin a je nezávisle oponován. Vzniká na základě dostupných dat z veřejné sféry a akademického prostředí. Souborný text auditu se skládá z přehledu událostí předchozího roku a tematických analýz. Všechny audity publikované od roku 2014 najdete na tomhle webu.

why-subimage
why-img
Audit vzdělávacího systému již 7 let reflektuje slabiny a pozoru-hodná místa českého vzdělávání a vybízí všechny jeho aktéry k dialogu a inovacím, které potřebujeme.

Honza Dolínek, výkonný ředitel EDUin

Koronavirová doba zvýraznila již tak velké rozdíly v kvalitě poskytovaného vzdělávání. Náš vzdělávací systém musí o to více pracovat na snížení těchto rozdílů daných socioekonomickou situací v rodinách tak, jak je to teoreticky popsáno ve Strategii 2030+. Její implementace do praxe proto musí být jednou z hlavních priorit našeho vzdělávacího systému.

profesor Jiří Drahoš, senátor

why-img

Audit vzdělávacího systému 2020 – Hlavní stránka