Vyšší míra pozornosti a investic ze soukromého sektoru a ze strany nadačních fondů do oblasti vzdělávání

Řada společností a nadačních fondů přesunula v posledních letech svou pozornost ke vzdělávání jako jednomu z hlavních témat společenské odpovědnosti.

Například v roce 2018 vzniká iniciativa Eduzměna (koordinovaná organizací Open Society Fund v Praze). V roce 2019 došlo u rovněž soukromou nadací podporovaného projektu Učitel naživo k rozšíření o část Ředitel naživo.

Napsat komentář