Míra předčasných odchodů ze vzdělávání je ve srovnání se zeměmi EU jednou z nejnižších. Přesto v posledních letech roste podíl osob, které nedosáhnou úplného středního vzdělávání

Situace je nejzávažnější ve strukturálně postižených regionech (Karlovarský a Ústecký kraj). Lze se domnívat, že mezinárodně nízké statistiky drop-outs umožňuje také „nízkoprahovost“ středního vzdělávání na učilištích. Data Eurostatu ukazují, že došlo k nárůstu předčasných odchodů v průměru ČR z 5,5 % na 6,6 % mezi lety 2012 a 2016, přičemž alarmujících čísel dosahuje region Severovýchod (13,8 %) a Moravskoslezsko (8,2%). Budoucnost lidí, kteří nedokončí střední školu, je ohrožena, a to jak v osobní, společenském, tak profesním životě. Současně tito lidé jsou zatížením pro státní rozpočet, neboť jsou častými příjemci státní podpory. Neschopnost vytvářet politiky, které budou adresovat NEETs (not in education, employment or training – mimo vzdělávání, zaměstnání nebo přípravu na učení), může vytvářet dlouhodobý a později špatně řešitelný problém pro pracovní trh (nekvalifikovaná pracovní síla) a potažmo rozvoj ekonomiky a společnosti.

Napsat komentář