Schválení novely konkurzní vyhlášky, která upravuje způsob rozhodování o volbě ředitele školy

V  roce 2019 byla přijata novela konkurzní vyhlášky, podle níž jsou vybíráni ředitelé veřejných škol. Inovovaná vyhláška zásadně mění paradigma výběru: nově mají být vybírání především výborní pedagogičtí lídři, zatímco administrativní kompetence jsou upozaděny, protože jsou snáz delegovatelné. Novela dále posiluje odbornou povahu komise rozšířením o dva odborníky na řízení školy z praxe s možností jmenovat i specialistu v oblasti psychologie či HR. Pravomoc jmenovat členy komise přesouvá částečně ze zřizovatele na ČŠI, čímž dochází k odpolitizování a posílení odbornosti a nezávislosti celého procesu. Nadále však ponechává závěrečné pořadí kandidátů pro zřizovatele pouze jako doporučující. 

Je třeba urgentně řešit mizivý zájem o výkon funkce ředitele školy a velmi nízký počet kandidátů hlásících se do konkurzů. Dle zprávy ČŠI se v roce 2018 ve 48 % přihlásil jen jeden zájemce, ve 2 % nikdo. Přestože změny ve vyhlášce konkurzy objektivizují a depolitizují, je nezbytné řešit problémy, jež odrazují zájemce (zejména vysoká míra administrativní zátěže, nemanažerská výše odměny nereflektující míru zodpovědnosti, chybějící podpora, komplikovaná legislativa, časová náročnost povolání, psychická zátěž, vysoká míra autonomie škol, nedostatek času na řízení pedagogického procesu apod.). 

Napsat komentář