Reforma financování regionálního školství s potenciálem odbourat nerovnost ve financování škol v jednotlivých krajích a lépe zacílit finance přímo do škol, její zahájení plánováno na leden 2020

Informace o cílech a podobě nového modelu financování regionálního školství jsou k dispozici na webu MŠMT. Reforma financování regionálního školství byla schválena vládou v roce 2016. Novelou školského zákona byl původně zaveden nový způsob financování od 1. 1. 2019, následně však byl termín účinnosti o rok posunut. Školní rok 2019/20 je tedy rokem přechodovým a od ledna 2020 bude financování škol nově v kompetencích MŠMT.

Tato změna má potenciál odstranit nerovnost ve financování škol způsobenou přerozdělováním prostředků jednotlivými kraji. Financování bude navíc probíhat na základě tzv. normativu na pedagogického pracovníka, nebude se již tedy odvíjet primárně od počtu žáků ve třídě, ale od počtu odučených hodin. Reforma tak může zmírnit snahu zejména středních škol udržet si co nejvyšší počty žáků, a to i za cenu snižování požadavků na přijetí a následnou vysokou míru drop-outu. Více k financování v samostatné kapitole Auditu. 

Napsat komentář