Reálná možnost občanského sektoru ovlivňovat kroky ve vzdělávacím systému

Z pohledu koncepčního rozvoje vzdělávacího systému kvitujeme participativní proces přípravy Strategie vzdělávací politiky do roku 2030, který obsahoval řadu kulatých stolů a veřejných konzultací. Ke konci roku MŠMT vysbíralo podněty ke zveřejněnému dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. V tomto ohledu je nutné především klást důraz na kvalitní zohlednění všech připomínek, popř. poskytnutí hodnotících odpovědí a vypořádání, jako je tomu u veřejných konzultací připravovaných politik v zahraničí (např. evaluační zpráva veřejné konzultace hodnocení primárního vzdělávání ve Velké Británii). Pevně věříme, že k dalšímu posunu napomohou i Témata pro rok 2020 specifikovaná v tomto Auditu.

Jakkoliv je obtížné měřit vliv občanské společnosti (vč. neziskových organizací) na rozhodování a tvorbu politik, lze poukázat na některé příklady dobré praxe. Z poslední doby šlo o škodlivý návrh zavedení tzv. cut-off skóre, vůči němuž se komplexně postavila řada jednotlivců i organizací; EDUin vydal své odborné stanovisko a přesvědčoval ministerstvo školství, aby návrh neosvojilo. Fakt, že cut-off skóre nebylo přijato, lze považovat za pozitivní, ovšem je zřejmé, že šlo o příležitostní konvergenci zájmů. V jiných otázkách, jako je například podpora pedagogických asistentů, společné vzdělávání nebo učitelské platy, tedy otázky přímo spjaté s financemi, je dosah vlivu občanské sféry značně omezen.

Napsat komentář