Navýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství a rozpočtu školství několik let po sobě

Suma na platy učitelů se v rozpočtu na rok 2020 navýšila o deset procent, tedy o 11 miliard korun. Hlavní pozornost by se měla upřít k dlouhodobě udržitelnému zvyšování platů pedagogických i nepedagogických pracovníků, jejichž odměny jsou i přes přidávání ve srovnání s platy i mzdami vysokoškolsky vzdělávaných zaměstnanců. Navržené navýšení platů učitelů o 10 a 9 % v příštích letech je nedostatečné a myslitelné pouze za předpokladu růstu po roce 2021.

Výpočty think-tanku CERGE-EI ukazují, že vlivem zvyšujících se platů VŠ vzdělaných pracovníků, mezd v soukromém sektoru a růstu ekonomiky je plánované přidávání především dorovnáním předchozích dluhů. Aby se platy učitelů přiblížily poměru vůči ostatním VŠ vzdělaným pracovníkům, který je průměrný v zemích OECD, muselo by zvyšování o 10 % každoročně pokračovat až do roku 2024. Při růstu 7,5 % ročně by se Česko na průměr OECD dostalo až v roce 2029. Podrobněji se tématu věnoval bEDUin v září 2019.

Napsat komentář