Zkvalitňující se práce některých institucí zapojených do řízení vzdělávacího systému, zejména České školní inspekce

Česká školní inspekce (ČŠI) se snaží změnou přístupu ke školám, založeném na novém pojetí inspekční činnosti jako podpůrné, nikoliv restriktivní, udávat pozitivní směr vývoje. Lze potvrdit ambici ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, který se v roce 2013 nechal slyšet, že ČŠI nemá být pouhým ověřovatelem formálních náležitostí ve školách.

Dobrým příkladem může být materiál Kvalitní škola, určený také pro autoevaluaci vedení škol, jenž je součástí širšího projektu ČŠI nazvaného Komplexní systém hodnocení. Jeho výsledkem má být nastavení komplexního systému, jehož prostřednictvím budou jednotlivé složky systému počátečního vzdělávání moci provádět hodnocení kvality a efektivity vzdělávání na základě propracovaných metod, postupů a nástrojů synergicky propojených na národní i mezinárodní prostor a reflektujících socioekonomické aspekty vzdělávání. Zároveň mají jednotlivé složky systému počátečního vzdělávání disponovat propracovanými a multioborovými analýzami inspekčních dat o vzdělávání, které budou využitelné pro přijímání efektivních vzdělávacích politik. Výsledkem bude rovněž sdílení představy o kvalitě a efektivitě ve vzdělávání napříč segmentem regionálního školství, vykresluje plány ČŠI na svém webu.

Řada tematických zpráv, které ČŠI vydává, představuje dílčí vhledy do stavu regionálního školství. Dlouhodobě ČŠI funguje jako dobrý moderátor v různých otázkách týkajících se školní výuky. Za vyvážený lze také považovat názor ČŠI v diskusi o mobilních telefonech ve školách, kde znovu ukazuje svoji pozici vůči moderní pedagogice a didaktice, která s výpočetní technikou počítá.

1 komentář u „Zkvalitňující se práce některých institucí zapojených do řízení vzdělávacího systému, zejména České školní inspekce“

  1. Jsem o něco rezervovanější. Pokud jde o výzkumná, kvazivýzkumná a zejména mezinárodní šetření, lze souhlasit s pozitivním hodnocením činnosti. Byť interpretace jsou někdy ne úplně přesvědčivé. V čem vidím problém, je stále přetrvávající formální hodnocení při inspekcích přímo na školách. Alespoň podle řady ředitelů škol (nevím o datech analyzujících podobu a kvalitu inspekčních návštěv). Inspektor by měl být zkušenějším partnerem učitele, který mu dá zpětnou vazbu o tom, co by šlo ve výuce dělat jinak, co dělá dobře a kde nalézt inspirace apod. nejsem si jistý, že se tomuhle inspekce výrazně přiblížila.

Napsat komentář