Vysoký podíl absolventů se středoškolským vzděláním

Vysoký počet středoškolsky vzdělaných lidí je dobrým základem pro ekonomicky stabilní zemi v případě hospodářské krize. Je nutné mít na paměti, že do středního vzdělání se počítají i učiliště, které nabízejí i „nízkoprahové“ vzdělávací obory, které vyžadují zejména praktické dovednosti (zejména obory E). V této souvislosti hovoříme o stále relativně vysokém poměru výučních listů oproti maturitním vysvědčením.

Regionálně se též začíná projevovat sestupná sociální mobilita vlivem absence středoškolského vzdělání u socioekonomicky slabých vrstev společnosti. Regionální podmíněnost lze sledovat jak v poměru maturita / výuční list, tak v míře středního vzdělání obecně. Regionální podmíněnosti předčasných odchodů ze vzdělávání se věnujeme v sekci Příležitosti.

Napsat komentář