Rozvinutá školská infrastruktura (relativně vysoký počet všech stupňů škol, hustá regionální distribuce školského vzdělání). Tato infrastruktura je stabilní především díky reformě financování regionálního školství od roku 2020

V ČR existuje více než 5 200 MŠ, 4 100 ZŠ, 1 300 SŠ a téměř 170 VOŠ (ročenka MŠMT). Terciární vzdělávání poskytuje na 80 VŠ na úrovni univerzit, vč. soukromých (přehled MŠMT).

Nový model financování regionálního školství umožňuje školám s relativně malým počtem žáků si zachovat si stabilní financování oproti předchozímu modelu, kde se škola snažila z ekonomických pohnutek přijmout co nejvíce žáků.

Tento systém ministerstvo prezentuje jako centralizovanější a přehlednější. Cílem je zajistit rovnost financování v případech, kdy rozdíly byly nedůvodné. Zcela odlišný systém financování pedagogické práce ve většině škol (mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře a školní družiny) stanoví maximální možný rozsah vzdělávání, nebo maximální možný rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. To by mělo zajistit větší transparentnost a předvídatelnost pro ředitele škol. Ministerstvo upozorňuje, že velký důraz bude kladen na pravdivost, úplnost a správnost vykazovaných údajů, které budou přímo sloužit pro stanovení části rozpočtu školy nebo školského zařízení. Přečtěte si více ve vydání bEDUin o reformě financování regionálního školství.

Napsat komentář