Rozmanitost pedagogických přístupů mezi jednotlivými školami, která se neomezuje jen na soukromé školy

Jedná se nejen o řadu montessori a waldorfských škol, ale i o velký podíl nových vzdělávacích projektů na úrovni škol i mimoškolního vzdělávání a řadu asociací či sdružení, která se snaží obohatit vzdělávání o nové trendy, poznatky, zkušenosti či kvality. Aktivity v této oblasti mají vzestupnou tendenci. Přehled počtu škol je k dispozici v ročence MŠMT.

Významnou změnou v zakládání soukromých škol, které častěji nabízí jiné pedagogické přístupy, bylo v roce 2019 rozhodnutí ústavního soudu. Ten zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení ustanovení školského zákona. Podle soudu nadále platí povinnost sladit zakládání soukromých škol se státním nebo krajským záměrem vzdělávací soustavy. To se opakovaně ukázalo jako důvod, proč některé nové soukromé školy nebyly ministerstvem školství zapsány do školského rejstříku – podle některých šlo o zástupný důvod. Nadto soud konstatoval důležitost „páteřního systému veřejných škol“. Rozmanitost jednotlivých škol rovněž zařazujeme jako Slabinu, protože úzce souvisí s rozdíly v kvalitě mezi školami.

V případech, kdy rozmanitost pedagogických přístupů mezi školami je základem pro rozdíly v kvalitě škol, přirozeně se rozevírají nůžky mezi výsledky vzdělávání a rovným přístupem ke kvalitnímu vzdělávání. Agentura pro sociální začleňování ve své studii prokázala, že výběrovost některých základních škol a potažmo důraz na volbu školy zejména vzdělanějších rodičů má vliv na segregaci ve vzdělávání a prohlubování nerovností. Proto je důležité při rozmanitosti nadále sledovat, aby ve školské soustavě byla udržována srovnatelná kvalita poskytovaného vzdělávání.

2 komentáře u „Rozmanitost pedagogických přístupů mezi jednotlivými školami, která se neomezuje jen na soukromé školy“

Napsat komentář