Netransparentnost při správě vzdělávacího systému s pokusy o postupnou proměnu

Prováděcí předpisy k inkluzi, důvody k přepracování kariérního řádu, analýzy, z nichž MŠMT školství při provádění těchto kroků čerpá, a další materiály nejsou zveřejňovány a není možné posoudit jejich smysluplnost. Do stejné kategorie spadá nejasná personální práce na ministerstvu a jím řízených organizacích (viz Slabina Neznámá efektivita institucí ovlivňujících a regulujících český vzdělávací systém).

MŠMT bylo v roce 2016 nominováno (opakovaně) na anticenu za netransparentnost v nakládání s informacemi o maturitních testech. Po nátlaku ze strany občanského sektoru ministerstvo přistoupilo k částečnému zveřejnění dat o maturitách, způsob a formát zveřejnění byl ze strany části odborné veřejnosti kritizován (viz vyjádření Státní maturita porušuje zákon a poškozuje žáky i výuku ve školách). V roce 2019 například chyba v maturitní zkoušce z matematiky opět ukázala, že zveřejnění zdůvodnění správných řešení jednotlivých úloh i anonymizovaných maturitních dat by umožnilo transparentnější a férovější proces hodnocení maturitních testů.

Nový přístup ve vztahu k otevřenosti správy vzdělávacího systému a vzdělávací soustavy lze u MŠMT zaznamenat ve spojení s reformou financování regionálního školství a přípravou nové Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Napsat komentář