Jen částečná snaha naplňovat strategické cíle (netečnost k přijaté digitální strategii, odsouvání kariérního řádu)

Strategie digitálního vzdělávání postupuje k implementaci relativně pomalu a nejistě (viz Slabina Neschopnost implementovat Strategii digitálního vzdělávání 2020). Kariérní řád je odsunut mimo toto volební období a jsou navrhovány pouze formální prvky, např. adaptační období pro začínající učitele v novele zákona o ped. prac. (viz Slabina Nedostatečně rozpracovaný a nesystematický způsob zjišťování kvality vzdělávacího systému a monitoringu zavedených opatření).

Napsat komentář